Hiển thị một kết quả duy nhất

1.650.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
.
.
.