Hiển thị một kết quả duy nhất

9.500.000 
10.100.000 
1.650.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.800.000 
.
.
.