Dự án được thực hiện tại  ĐC.Số 10 Mai Chí Thọ – f An Lợi Đông – Quận 2 – tp.HCM.