Dự án tại Địa chỉ786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.