Địa chỉ: Số HA 9,7 Little Việt Nam, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.